Monthly Archives :

Eylül 2021

Turna Balığı ve Avcılığı 1024 636 admin

Turna Balığı ve Avcılığı

Turna Balığı’nın yeme en fazla rağbet ettiği veya yeme en istekli atladığı saatler, sabah saatleridir. Öğle saatlerinde genellikle pasif bekleme davranışını benimseyen turna balığı, akşam saatlerinden hava kararana kadar da yeme saldırabilmektedir. .

Ahmet Yazıcı Yazdı


Değerli okurlarımız…

Geçmiş yazılarımda turna balığının kaşık ile avcılığında dikkat edilmesi gereken önemli ve bilinmeyen noktaları birlikte incelemiştik. Bu sayımızda da aynı konuya farklı bir bakış açısı ile devam ediyoruz.

KAĞIŞIN BÜYÜKLÜĞÜ, SAATE GÖRE DEĞİŞİR

Turna balığı avında kullanılacak kaşığın büyüklüğü, av yapılacak saate göre de farklılık göstermektedir. 

Kaşığı, yem olarak göstermek istediğimiz takdirde seçeceğimiz büyüklük; o bölgedeki turna balığının beslenmek için tercih ettiği yem balığının büyüklüğü kadar olacaktır. 

Eğer kaşığımızı yem olarak değil de turna balığına rakip bir tehdit olarak kullanmak istiyorsak, mümkün olan en büyük kaşığı tercih etmemiz gerekmektedir. Bu tarz avcılıkta kaşık ne kadar büyük olursa, o kadar başarılı olunmaktadır. 

Farklı avlanma tarzlarına ait bilinmeyen çok önemli bir nokta ise seçilen farklı boydaki kaşıkları sadece doğru saatlerde kullanırsak başarılı olacağımız gerçeğidir. Bu konu, birçok avcının bilmediği veya önem vermediği bir konu olmasına rağmen; avdaki başarıyı doğrudan etkilemektedir. 

TURNA BALIĞI, SABAH ERKEN YA DA AKŞAM GEÇ YEMLENİR

Bilindiği gibi turna balığının yeme en fazla rağbet ettiği veya yeme en istekli atladığı saatler, sabah saatleridir. Öğle saatlerinde genellikle pasif bekleme davranışını benimseyen turna balığı, akşam saatlerinden hava kararana kadar da yeme saldırabilmektedir. Bu davranış biçimini, bizim farklı avlanma sistemlerine koordine ettiğimiz takdirde şu gerçek ortaya net olarak çıkmaktadır.

Turna balığının yemlendiği, yani sabah erken veya akşam geç saatlerde kullanılacak kaşık mutlaka yem görüntüsüne uygun olan ve yem balığı boyunda olanlardan olmalıdır. Çünkü turna balığı o saatlerde sadece beslenme ihtiyacının güdümündedir. Yem olarak gördüğü her şeye saldırmakta tereddüt etmeyecektir. 

Turna avında kullandığımız kaşıkların kullanılan saate göre atıp çekilme yönleri de farklıdır. Bu avdaki başarı şansını en üst seviyeye çıkartacaktır.

SABAH VE GECELERİ, YEM KAŞIĞI; ÖĞLENLERİ İSE TEHDİT KAŞIĞI

Söz konusu saatler dışında kalan öğle saatlerinde (11.00-15.00 arası) ise kendi konuşlandığı ve kendine ait olarak belirlediği yerinde, yemlenme ihtiyacı olmadan pasif bir beklemede olduğu için yem görüntüsünde olan bir kaşık ona cazip gelmeyecektir. Bu durumda onu ilgilendiren en önemli konu, çevresinde dolaşan ve kendini rahatsız edebilecek tehditlerdir. Bu zaman diliminde kendi mülkiyetine ait olarak hissettiği yerini korumak amaçlı olarak etrafını gözetlemektedir. 

İşte bu zaman diliminde kullanılacak kaşık, büyük ve turna balığı benzeri olduğu takdirde daha fazla tehdit oluşturacağı için turna balığını saldırıya daha çok teşvik edecektir.

Sonuç olarak yukarıda açıkladığımız sebeplerden dolayı, sabah ve akşam saatlerinde yem büyüklüğünü aşmayan ölçülerde olan yem görünümündeki kaşıklar, geriye kalan öğle saatlerinde ise mümkün olduğu kadar büyük turna balığı görünümlü kaşıklar tercih edilmelidir.

KAŞIKLARIN ÇEKİLME SÜRATİ DE BAŞARILI AVLANMA İÇİN ÖNEMLİ

Her iki farklı avlanma yönteminde yine çok önemli olan bir konu, bu sistemlerin her ikisinde de kaşık kullanılmasına rağmen çekilme hızlarının farklı olmasıdır. Bunun en başta gelen sebebi kullandığımız kaşıkların, farklı davranış biçimleri taşıyan balıklara ait olduğunu, avlayacağımız balığa doğru olarak hissettirebilmektir. Sabah ve akşam saatlerindeki yemlenme ve beslenme zamanlarında kullanacağımız kaşıkları, kaçan bir balığın süratinde, yani oldukça süratli çekmemiz gerekir. Bu kaşıkları yavaş çektiğimiz takdirde turna balığı için asla inandırıcı olmayacaktır.

Öğle saatlerinde kullanılacak kaşıkları ise bölgede gezinerek kendine güzel bir yer arayan başka bir turna balığı görüntüsünü vermesini istediğimiz için, mümkün olan en yavaş süratte çekmemiz gerekmektedir. Görüntüyü daha inandırıcı hale getirmek için, hiç acelesi olmayan ve her tarafa dikkat ederek giden bir balık davranışını taklit edecek biçimde sürat ve aksiyon vermemiz daha da doğru olacaktır.

Burada iki farklı yöntem kullanılırken kaşığın çekilme sürati konusundaki fark şudur.  Sabah ve akşam saatlerinde kullanmamız gereken küçük kaşığın, kaçan bir yem balığı görüntüsünde olduğu için hızlı ve doğrusal hatta çekilmesi; öğle saatlerinde kullanacağımız büyük kaşığın ise gezinen bir turna balığı görüntüsünde olması için çok yavaş ve sağ-sol aksiyonlu olarak çekilmesidir.

KAŞIKLARIN ÇEKİLME YÖNLERİ DE ÖNEMLİ

Turna avında kullandığımız kaşıkların kullanılan saate göre atıp çekilme yönleri de farklıdır. Fazla bilinmeyen bu konuya verilecek önem, avdaki başarı şansını en üst seviyeye çıkartacaktır. Kıyıdan yapılan avcılıkta sabah ve akşam saatlerinde, yemlik küçük balık görüntüsü oluşturan kaşığımız, aynı küçük bir balığın en kısa zamanda sazların arasına saklanıp korunmak istediği biçimde bir görüntü oluşturacak şekilde çekilmelidir. 

Bunu sağlamak için kaşık mutlaka açıktan kıyıya doğru ve kaşığın o anda bulunduğu yere en yakın sazlık istikametine doğru hızla çekilmelidir. Bu şekilde çekilen bir kaşık, turna balığında hiçbir şüphe uyandırmayacaktır. Bazı balıkçıların ileri sürdüğü gibi, sazlıklara paralel olarak hızlı çekilen kaşık, hiçbir küçük balığın kendisi için birçok tehlike barındıran bir ortamda açık alanda sazlığa paralel gitmeyeceğini bilen turna balığını kandırmaya yetmeyecektir.

Öğle saatlerinde kullandığımız büyük kaşık ise ilk yöntemin tam aksine sazlıklara paralel olarak, sağ-sol yaparak ve merakla gezinen rakip balık görüntüsü oluşturacak şekilde ve mutlaka çekilebilecek en yavaş süratte çekilmelidir. Kıyıdan yapılan bu avcılık şeklinde bir bölgede en fazla 4-5 atış yaparak yer değiştirmek gerekir.

Turna balığının yemlendiği, yani sabah erken veya akşam geç saatlerde kullanılacak kaşık mutlaka yem görüntüsüne uygun olan ve yem balığı boyunda olanlardan olmalıdır. Çünkü turna balığı o saatlerde sadece beslenme ihtiyacının güdümündedir. Yem olarak gördüğü her şeye saldırmakta tereddüt etmeyecektir. 

MOTORLU TEKNEDE TURNA AVI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR…

Motorlu bir tekneden yapılan turna balığı avcılığında ise yine aynı tür kaşıklar kullanılmasına rağmen kaşığın doğru çekilebilmesi için tekneyi doğru yönlerde sürmek gerekmektedir. Sabah ve akşam avcılığında sazlık şeritlerin dış kenar çizgisine, açık su tarafından mümkün olduğunca dik açıya yakın bir açı ile yöneltilen teknenin burun ucu sazlara değmeden hemen önce 20 derecelik bir açı ile açık suya çevrilerek, arkadan gelen kaşığın sazlığa mümkün olduğunca dik olarak yanaşması sağlanmalıdır. Tayin edilmiş sürat, bu dönüş sırasında misinaya boşluk verecek durumda olursa, kaşığın zemine düşmesini önlemek için motorun sürati geçici olarak yükseltilmelidir.

Motorlu tekne ile öğle saatlerinde yapılacak turna balığı avcılığında ise tekne sazlıkların hemen önünden ve sazlık dış çizgisine paralel bir şekilde, hafif sağ-sol hareketleri ile ve çok ağır süratle çekilmelidir. Burada uygulanması en zor olan şey, sürati gerektiği kadar azaltabilmektir. Ayrıca düşük sürat ile giderken oltaya atlayan balığı alabilmek için de oltayı mutlaka tasmalamak (sert hareketle ani olarak çekmek) gerekmektedir. Yine düşük süratte büyük kaşık kullanmak ağırlığından dolayı kaşığın zemine daha çabuk inmesi sebebi ile özel kaşık imalini gerektirmektedir. Ben bu nedenle öğle saatinde yapacağım turna avları için, sadece kendi imal ettiğim, büyük ama hafif metal kaşıklardan kullanmaktayım. 

Gelecek sayımızda tekrar birlikte olmak dileği ile hepinize rast gelsin…