The Great Wild Life

Türkiye'de Tehlike Altında Bulunan Çiçekler

Biyolojik Çeşitlilik Açisindan Zengin Olan Ülkemiz, 3500’ü Endemik Olmak Üzere 10 Binin Üzerinde Bitki Türüne Ev Sahipliği Yapiyor.

Tehlike AltInda Bulunan Çiçekler

Biyolojik Çeşitlilik Açisindan Zengin Olan Ülkemiz, 3500’ü Endemik Olmak Üzere 10 Binin Üzerinde Bitki Türüne Ev Sahipliği Yapiyor. Bakmaya Bile Kiyamayacağiniz Bu Narin Çiçeklerden Bazilari İle Tanişmaya Ne Dersiniz?

Yeryüzünün belli bölgelerine has olup sadece oralarda yayılan ve o bölgelerin iklimsel, coğrafik ve ekolojik koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteren bitkilere endemik bitkiler diyoruz. Ülkemiz, 3500’ü endemik olmak üzere 10 binin üzerinde bitki türüne ev sahipliği yapıyor.

Bu narin bitkiler; ilaç endüstrisinden betonlaşmaya, aşırı otlatmadan tarla açma faaliyetlerine kadar uzanan çok sayıda olumsuz sebepten ötürü tehlike altında. National Geographich Türkiye’nin “İnsan Tehdidi Altındaki Nadir Çiçekler” haritasını kaynak alarak hazırladığımız ve belli başlılarına yer verdiğimiz “kırılgan” listemize başlayalım.


Büyük Kantaron (Gentiana Lutea)

“Sarı Centiyan” ismiyle de bilinen bu sarı çiçekli bitki, Balıkesir ve Kütahya çevresindeki dağlarda yaşıyor. Geçmişte Türkiye’nin batısındaki hemen tüm dağlarda rastlanan büyük kantaron, tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere bilinçsizce toplanarak popülasyon tahribine uğratıldığı için bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.


Anadolu Salebi (Orchis Anatolica)

Salep elde etmek için en çok toplanan çiçeklerden olan Anadolu Salebi, Marmara Bölgesi’nin güneyinden başlayarak Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayılış gösteriyor. Boyu 25 santimi bulabilen bu çiçek, “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” ile koruma altına alınmış.

Yoğurt Çiçeği (Anemone Blanda)

En çok Toros Dağları’nda yayılım gösteren bu çiçeğin yumruları bilinçsiz olarak toplanıp ülke dışına ihraç edildiği için popülasyonu tehlike altında. Lavanta pembesi, beyaz ve mavi renklerdeki fertlerine rastlanılabilen bu bitki, kar kalkınca çiçekleniyor.