The Great Wild Life

AVBİS

Yaklaşık dört yıl önce yürürlüğe giren Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) yaptırımları ile avcılığı ve bu spora gönül vermiş avcıların hayatını etkiliyor.

Yaklaşık dört yıl önce yürürlüğe giren Av Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS) yaptırımları ile avcılığı ve bu spora gönül vermiş avcıların hayatını etkiliyor.

Yaklaşık dört yıl önce, Türk avcısının fikrine dahi sunulmadan önümüze getirilen Av Yönetim Bilgi Sistemi, kısaca Avbis olarak bilinen oluşumun bazı kesimlerce, sürdürülebilir avcılığa ve yaban hayata hiçbir katkıda bulunmadığı düşünülüyor. Bu sistem ile belgeli avcılığın suça yöneldiği iddiası da sistem hakkında öne sürülen bir başka görüş olarak karşımıza çıkıyor.Avcıların, yer aldıkları bölgeye göre avlayabilecekleri hayvanları ve bu avlanmanın sınırlarını belirleyen AVBİS, tüm bu sınırlar nedeniyle birçok avcı tarafından tepki çekiyor.

AVBİS ile yaşanan sorunlar…

Avcılık bizler atalarımızdan kalan bir miras ve ölümsüz bir gelenektir. Avcı için ise; bulunduğu bölgeyi iyi bilen, silah kullanabilme yeteneğine sahip, cesaret sahibi ve savaş halinde gerektiği zaman kolluk kuvvetlerinden sonra gelen önemli bir güç birliği olarak bahsedebiliriz. Bu gerçeklere rağmen yaşadığımız sıkıntılar bizim için tamamen bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

AVBİS gibi yaptırımların, biz avcılara hiçbir zaman fayda sağlamayacağının canlı örneklerini senelerdir görüyoruz. Ayrıca bu sistem, avlaklarımızın, yeşil alanlarımızın ve avcılık popülasyonunun aktif olduğu bölgelerdeki arazilerin satılması ve istimlak edilmesiyle ilgili kanunlar ile avcılık sporunu ciddi anlamda etkiliyor. Sürdürülebilir avcılığın devamı için yaban hayatın üreme, konaklama ve yaşam alanlarının yok olmasına da sebep oluyor.