The Great Wild Life

Av Mevsimi Başlıyor

Türkiye topraklarında avcılıkla ilgili ilk yazılı düzenleme, 26 Kanunisani 297 tarihinde (26 Ocak 1882) “Zabıta-i Seydii Berri ve Bahri Nizamnamesi” ile getirilmiştir.

Türkiye topraklarında avcılıkla ilgili ilk yazılı düzenleme, 26 Kanunisani 297 tarihinde (26 Ocak 1882) “Zabıta-i Seydii Berri ve Bahri Nizamnamesi” ile getirilmiştir. Bu nizamname, av hayvanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla 13 Mayıs 1937 tarihinde 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun yürürlüğe girmesine kadar geçerli olmuştur. 11 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile günümüz koşullarına uygun avcılık ilkeleri belirlenmiştir. Bu kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla 10 yönetmelik çıkarılmıştır.

1950'li yıllarda avcıların birçok av hayvanını herhangi bir kurala bağlı olmaksızın bedelsiz avlamalarıyla başlayan süreç 1970’li yıllara çeşitli kuralların getirilmesiyle yasal anlamda av turizmi uygulamalarını başlatmıştır.

1977 yılında yabancı avcıların avlanabilmeleri, seyahat acentesi aracılığıyla ülkemize girebilmeleri ve bir bedel ödeyerek avlanabilmeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır ve yurdumuzda ilk av turizmi uygulaması 1977 yılında yaban domuzu (Sus scrofa) avı ile başlamıştır.

1964 yılında korumaya alınıp yeterli populasyona ulaşan Antalya-Düzlerçamı Yabankeçisi Koruma ve Üretme Sahası'ndaki yaban keçileri (Capra aegagrus)1981 yılında av turizmine açılarak yabandomuzu dışındaki av hayvanlarının avına izin verilmiştir.

1984 yılından itibaren yerli turist avcılar da av turizmi kapsamında avlanmaya başlamıştır.

Yaban yaşamının devamı için avlanma kural ve yasalarına uyalım.

Benzer Yazılar